Unenhuolto

Uni on ravitsemuksen ja liikunnan ohella yksi terveyden ja hyvinvoinnin avainasioista. Nukkuminen on paljon enemmän kuin vain fyysistä lepäämistä.

Unen rakenne

Nukkumisen aikana vuorottelevat ortouni ja vilkeuni, jotka ovat unen kaksi päävaihetta. Suurin osa nukkumisajasta on ortounta (NREM-uni) eli ortodoksista unta. Ortouni jaotellaan neljään eri syvyysasteeseen, joista ensimmäinen on kevyin vaihe ja neljäs on syvin. Suurin osa elimistöä palauttavista ja korjaavista toiminnoista tapahtuu tämän syvimmän unen aikana. Syvä uni on myös tärkeä muistiin painamiselle ja uusien asioiden oppimiselle. Tästä vaiheesta herääminen on vaikeaa.

Vilkeunessa (REM-uni) elimistö lepää ja aivot ovat valveilla. Vilkeuni on tärkeää aivoille sillä aivojen hermosolut uusiutuvat vilkeunen aikana. Lisäksi tämän vaiheen aikana taltioituvat päivällä opitut taidot ja muistiin painamista tapahtuu lisää.

nukkuva kaveri

Syvä uni rentouttaa kehon, vilkeuni mielen. Unen laatu eli vilkeunen ja syvänunen määrä on tärkeämpi kuin pelkkä unen pituus.

Unettomuus voi ilmetä nukahtamisvaikeuksina tai yöllisenä heräilynä ja vaikeutena päästä uudelleen uneen tai liian aikaisena heräämisenä. Unettomuus voi olla kroonista tai väliaikaista.

Tuntuuko sinusta, että

Jos sinulla on edellä kuvattuja tuntemuksia niin mieti voisivatko ne johtua unihäiriöistä ja niiden myötä liian vähäisestä unen määrästä? Jos näin on, niin hyödyt unenhuollosta.

Unenhuollolla tarkoitetaan nukkumistottumuksiin ja elämäntapoihin liittyviä unta ja vireyttä ja niiden myötä elämänlaatua parantavia ohjeita.